Blog Podatkowy

Składki ZUS – co warto wiedzieć

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją, z którą ma do czynienia niemal każdy pracownik. Gromadzi ona składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Rozdziela ona także świadczenia, np. renty, emerytury, zasiłki macierzyńskie i chorobowe. Każda osoba zakładająca firmę bę...

Niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej – konsekwencje

Każda sprzedaż towaru lub usługi na rzecz osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej wymaga jej zarejestrowania na kasie fiskalnej. Niezrobienie tego powoduje nałożenie kary. Wszystkie sklepy mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej, ponieważ są oni objęci konieczno...

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce w ostatnich kilku latach był dość kontrowersyjnym tematem z powodu ustawy o jego powiększeniu. Do 31 grudnia 2012 roku na emeryturę mogły przejść kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli, odpowiednio, 60 oraz 65 lat. Niekorzystna zmiana Niekorzystna zwłaszcza dla ...

Praca w kilku krajach a emerytura

Osoby, pracujące w kilku krajach europejskich i tym samym wpłacające odpowiednie składki do ich systemów emerytalnych, mogą się w przyszłości ubiegać o należną im emeryturę od każdego z tych krajów. Warto bowiem wiedzieć, że prawo do świadczenia emerytalnego dla takich osób zapewn...