Składki ZUS – co warto wiedzieć

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją, z którą ma do czynienia niemal każdy pracownik. Gromadzi ona składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Rozdziela ona także świadczenia, np. renty, emerytury, zasiłki macierzyńskie i chorobowe. Każda osoba zakładająca firmę będzie musiała udać się do ZUS, ponieważ w tym właśnie urzędzie składa się wymagane dokumenty. Dotyczą one tego, że będziemy chcieli korzystać ze świadczeń i że tu będziemy odprowadzać pieniądze za swoich pracowników, których zatrudniamy oraz za siebie. Współcześnie można też założyć firmę przez internet, ale i tak będziemy musieli pójść do ZUSu.

Ile zatem wynoszą wszystkie składki ZUS? Obecnie suma takich składek i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi około 489 złotych. Warto jednak, aby pracodawca zadeklarował wyższą kwotę podstawy do wyliczeń, ponieważ wówczas możliwe będzie zdobycie wyższego świadczenia chorobowego, emerytalnego i rentowego. Wszystkie składki trafiające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla pracowników nie są niskie i pokrywa je zarówno pracodawca, jak i sam pracownik. Wysokość składek zależy od tak zwanej podstawy ich naliczania. Warto w związku z tym wiedzieć, że składki na poszczególne ubezpieczenia społeczne przedstawiają się następująco na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru); na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru), na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru), a na ubezpieczenie wypadkowe (od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru). Z kolei wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy naliczania. Widać zatem, że składki te stanowią znaczną część kosztów ponoszonych przez pracodawców z tytułu zatrudnienia pracowników. Wobec tego bardziej opłaca się mu skorzystać z umów cywilnoprawnych lub umów o dzieło a nie z umowy o pracę. Z najmniejszymi kosztami wiąże się umowa o dzieło, ale często przepisy wskazują, iż nie można jej zastosować jako zamiennika umowy o pracę. Pracodawca ma też możliwość zmniejszyć koszty poprzez współpracę z osobami samozatrudnionymi, które wówczas same opłacają swoje składki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

dwa × 5 =