Obowiązki płatnika w 2018 roku

Warto wiedzieć w pierwszej kolejności, że podmioty, które zdecydowały się w 2017 roku na zatrudnienie pracowników, są zobowiązane na początku 2018 roku przekazać informacje na ten temat zarówno organom skarbowym, jak i samym zatrudnionym. Taki raport dotyczy przede wszystkim warunków zatrudniania, ale także kwot podlegających wypłacie oraz należnych i opłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy. Te wszystkie dane powinny niezwłocznie trafić do organu skarbowego. Należy je tam dostarczyć na właściwych formularzach, które zostały udostępnione w programie e-pity Płatnika. Koniecznie trzeba także wiedzieć, że płatnik nie może zapomnieć o innych kwestiach. Każdy pracodawca bowiem przez cały rok odpowiada za następujące kwestię: obliczenie, pobieranie oraz wpłacenie należnych zaliczek podatkowych w imieniu swoich pracowników. Takie zaliczki wynikają w pierwszej kolejności z ustalenia godzin pracy oraz zasad zatrudnienia. Na płatniku spoczywa także odpowiedzialność za prawidłowe przekazywanie takich danych. Mają oni również obowiązek składania corocznych raportów z rozliczanych kwot. Istotne jest zatem przygotowanie wszystkich formularzy PIT. W związku z ilością zatrudnionych pracowników, jest dozwolone przekazywanie powyższych formularzy PIT albo w formie tradycyjnego dokumentu drukowanego, albo tylko w formie elektronicznej. Niemniej jednak osoby realizujące funkcję płatników w stosunku pięciu pracowników lub więcej, są zobowiązane do wysyłki formularzy rozliczeniowych wyłącznie w formie elektronicznej. Podczas ustalania ilości osób zatrudnionych, brane są pod uwagę wszystkie osoby, w stosunku do których dokonywano wypłat. Z kolei pracownicy, którzy mają prawo korzystać także z formularzy w drukowanej wersji, mają obowiązek złożyć je do końca stycznia 2018 roku, a forma elektroniczna daje możliwość wysyłki formularzy nawet do końca lutego 2018 roku. Tym samym jest to znacznie wygodniejsze dla płatnika. Takie raporty można przygotować w programie e-pity Płatnika zbiorczo, a następnie wysłać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

10 + osiem =