Niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej – konsekwencje

Każda sprzedaż towaru lub usługi na rzecz osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej wymaga jej zarejestrowania na kasie fiskalnej. Niezrobienie tego powoduje nałożenie kary. Wszystkie sklepy mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej, ponieważ są oni objęci koniecznością prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku. Należy mieć świadomość, że zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o podatku VAT osoby, które nie dopełnią obowiązku rejestracji kasy fiskalnej, powinny liczyć się z tym, że organ podatkowy nałoży na nich odpowiednią karę, która wynosi 30 proc. kwoty podatku naliczonego podczas nabywania usług oraz towarów. Nie dotyczy to jednak osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność oraz spółek osobowych, podlegających pod Kodeks karny skarbowy. Oprócz tego, właściciel np. sklepu, w którym nie zastosowano na czas sprzedaży kasy fiskalnej w celu prowadzenia jej ewidencji, musi liczyć się z utratą prawa do odliczania kwoty wydanej na zakup urządzenia rejestrującego. Należy także wiedzieć, że sankcjami są również objęte osoby, które nieterminowo zainstalowały kasę fiskalną. W tym przypadku zgodnie z art. 60 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, każdy, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, zostanie ukarany grzywną do 240 stawek dziennych. Z kolei w wypadku czynu o mniejszej wadze karze grzywny obowiązującej za wykroczenie skarbowe. Należy jednak tutaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, że przez księgi należy rozumieć przede wszystkim m.in. wszelkiego typu urządzenia ewidencyjne, które w myśl ustawy służą do prowadzenia zapisów sprzedaży. Ponadto należy wiedzieć, że osoba fizyczna, która nie wykonała rejestracji kasy fiskalnej albo drukarki fiskalnej w wymaganym prawnie terminie, może skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu. Podatnik bowiem, który z własnej woli zgłosi tego typu zaniedbanie do urzędu skarbowego, wyjaśniając przyczynę opóźnienia, może uniknąć grzywny za wykroczenie skarbowe. Powodem może być wtedy niewiedza o wymaganym prawnie obowiązku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

2 + 19 =