Kategoria: Pozostałe

Składki ZUS – co warto wiedzieć

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją, z którą ma do czynienia niemal każdy pracownik. Gromadzi ona składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Rozdziela ona także świadczenia, np. renty, emerytury, zasiłki macierzyńskie i chorobowe. Każda osoba zakładająca firmę bę...

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce w ostatnich kilku latach był dość kontrowersyjnym tematem z powodu ustawy o jego powiększeniu. Do 31 grudnia 2012 roku na emeryturę mogły przejść kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli, odpowiednio, 60 oraz 65 lat. Niekorzystna zmiana Niekorzystna zwłaszcza dla ...

Praca w kilku krajach a emerytura

Osoby, pracujące w kilku krajach europejskich i tym samym wpłacające odpowiednie składki do ich systemów emerytalnych, mogą się w przyszłości ubiegać o należną im emeryturę od każdego z tych krajów. Warto bowiem wiedzieć, że prawo do świadczenia emerytalnego dla takich osób zapewn...