Kategoria: Obowiązki płatnika

Jak zmienić opodatkowanie?

Czy można zmienić formę opodatkowania? Czy jest możliwe, aby to zrobić online? Jak to dokładnie wygląda? Zobaczcie koniecznie filmik! ...

Obowiązki płatnika w 2018 roku

Warto wiedzieć w pierwszej kolejności, że podmioty, które zdecydowały się w 2017 roku na zatrudnienie pracowników, są zobowiązane na początku 2018 roku przekazać informacje na ten temat zarówno organom skarbowym, jak i samym zatrudnionym. Taki raport dotyczy przede wszystkim warunków za...

Składki ZUS – co warto wiedzieć

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją, z którą ma do czynienia niemal każdy pracownik. Gromadzi ona składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Rozdziela ona także świadczenia, np. renty, emerytury, zasiłki macierzyńskie i chorobowe. Każda osoba zakładająca firmę bę...

Niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej – konsekwencje

Każda sprzedaż towaru lub usługi na rzecz osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej wymaga jej zarejestrowania na kasie fiskalnej. Niezrobienie tego powoduje nałożenie kary. Wszystkie sklepy mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej, ponieważ są oni objęci konieczno...